Bł. Jan Paweł II Ecclesia de Eucharistia 61

Bł. JAN PAWEŁ II ECCLESIA DE EUCHARISTIA 61 "Poświęcając Eucharystii całą uwagę, na jaką zasługuje, oraz dokładając wszelkich starań, aby nie umniejszyć jakiegokolwiek jej wymiaru czy wymogu, stajemy się rzeczywiście świadomi wielkości tego daru. Zaprasza nas do tego nieprzerwana tradycja, która od pierwszych wieków dopatrywała się we wspólnocie chrześcijańskiej strażnika opiekującego się tym «skarbem». Kościół, powodowany miłością, troszczy się o przekazywanie kolejnym pokoleniom chrześcijan wiary i nauki o Tajemnicy eucharystycznej, tak aby nie została zagubiona choćby najmniejsza jej cząstka. Nie ma niebezpieczeństwa przesady w trosce o tę tajemnicę, gdyż «w tym Sakramencie zawiera się cała tajemnica naszego zbawienia»"

środa, 8 lutego 2012

B'nai Brith w Polsce

Tytuł wiadomości: B'nai B'rith - Organizacja zakazana w Polsce przez prawie 70 lat, tworząca Nowy Światowy Porządek wg Żydów – została reaktywowana
Historia Prawdziwa. Żydzi od dawna chcą zapanować nad całym światem. Wg ich teorii, to oni są wybranymi przez Jahwe, aby tworzyć Nowy Światowy Porządek.

Historie poniższe są przykładem wprowadzenia alternatywy dla wojny i przejęcia gospodarki światowej przy pomocy jednego Światowego Rządu, gdzie przy sterach władzy muszą stać Żydzi.

Można z całą pewnością powiedzieć, że Adolf Hitler doskonale orientował się w planie "Nowego Światowego Porządku - dlatego postanowił wywołać wojnę i zgładzić wszystkich Żydów, a przy tym opanować cały świat.
Historia II Wojny Światowej. Podbój Świata przez Adolfa Hitlera, to wojna, która niszczy wszystko, zbiera ofiary po każdej stronie linii frontu i na tyłach. Wojna niejako miała przynieść też "Nowy Porządek Aryjski" jednak wg Adolfa Hitlera. Ten uznał rasę aryjską - za najwyższą, w przeciwieństwie do żydowskiej.
Historia B'nai B'rith. Synowie Przymierza, tak na język polski należy tłumaczyć nazwę loży: B'nai B'rith - najstarszą działająca nieprzerwanie organizację żydowską na świecie. B'nai B'rith założono w roku 1843 na terenie Nowym Jorku.
Historia loży B’nai B’rith w Polsce. W czasie niepodległej Polski loża uregulowała swoją legalną działalność w roku 1923. Wkrótce jednak loża ta - znajdująca się w grupie 11 lóż masońskich, została wraz z innymi - zdelegalizowana przez Ignacego Mościckiego Prezydenta Rzeczypospolitej, na mocy dekretu z dnia 22 listopada roku 1938.

Ignacy Mościcki dostrzegał niebezpieczeństwo działania loży B’nai B’rith w Polsce.

Historia Współczesna. Po prawie 70 latach oficjalnej nieobecności dnia 9 września 2007 reaktywowała się loża B’nai B’rith pod nazwą: “Niezależny Zakon Synów Przymierza”
Historia przystąpienia Polski do UE. Dzisiejsza Unia Europejska to Twór niebezpieczny wymyślony przez Grupę Bilderberga, w której mają udział członkowie B'nai B'rith. Potrzeba przyznać, że miał rację Ignacy Mościcki, którego informował wywiad polski o LBB: "Loża B'nai B'rith ma destrukcyjny wpływ na niepodległe państwo. Członkowie tj. loży mają plan opanowania światowej gospodarki, a sami siebie uznają za wybranych przez Boga. Wobec powyższego, że loża B'nai B'rith stanowi zagrożenie dla innych krajów, stanowi je również dla Polski. Polska nie potrzebuje po latach rozbiorów, kolejnej dominacji nad nią i wpuszczenia jej w tryb "Nowego Światowego Porządku wg Żydów."
Historia wczorajsza: Unia Europejska jest tworem, który godzi w interesy gospodarcze, każdego członka unii (czytaj: kraju), który nie jest wtajemniczony. Inaczej mówiąc tylko założyciele Unii Europejskiej, czyli planiści strategii jej działania mogą mieć wiedzę, kto tak naprawdę przy pomocy niej rządzi? Unia Europejska ma za zadanie: 
1. Stworzyć wspólną walutę,
2. Wspólną bankowość, 
3. Zarządzanie w krajach UE na mocy Dyrektyw,
4. Zarządzanie przy pomocy Parlamentu UE - prawa wyższego, nad prawem danego kraju członkowskiego.
Unia Europejska decyduje o gospodarce narodowej kraju członkowskiego. Przykładowo: w Polsce zdecydowała o likwidacji Stoczni Polskich, decydowała o pożyczce dla Zakładów Chemicznych Police, przez co rujnowała przedsiębiorstwo.
Moc Unii Europejskiej, to faktyczne działanie "niewidzialnego jej rządu", którym kierują osobistości, mające na celu opanowanie gospodarcze rynków krajów unijnych, przez swoje wpływy i interesy.
Uwidacznia się to w postaci przejmowania bankowości, telekomunikacji, poczty, kolei, nieruchomości, strategicznych zakładów przemysłowych, a także w wykluczeniu konkurencji na rzecz "Nowego Światowego Porządku Świata", co oznacza: obce korporacje, monopole, inne światowe układy biznesowe i lobby. Strategia Unii Europejskiej ma za zadanie skutecznie likwidować suwerenność na rzecz jej dominacji. Inaczej rozumiejąc: kraj jest ubezwłasnowolniony. O wszystkim potrzeba informować UE, bo to ona może decydować. Nie ma zatem żadnych wątpliwości, że Unią Europejską kierują masoni, przed którymi ostrzegał władze niepodległej Polski - wywiad już w roku 1938, a nawet na przestrzeni lat ostrzegali księża różnych wyznań, uczeni i ludzie światli.
Każdy nowy układ stanowiący dla Polski utratę Niepodległości - stanowi zdradę Ojczyzny, a dla Polaków nową niewolę.

Piotr Reykowski
Historia, Edukacja, Fakty

Media NGI