Bł. Jan Paweł II Ecclesia de Eucharistia 61

Bł. JAN PAWEŁ II ECCLESIA DE EUCHARISTIA 61 "Poświęcając Eucharystii całą uwagę, na jaką zasługuje, oraz dokładając wszelkich starań, aby nie umniejszyć jakiegokolwiek jej wymiaru czy wymogu, stajemy się rzeczywiście świadomi wielkości tego daru. Zaprasza nas do tego nieprzerwana tradycja, która od pierwszych wieków dopatrywała się we wspólnocie chrześcijańskiej strażnika opiekującego się tym «skarbem». Kościół, powodowany miłością, troszczy się o przekazywanie kolejnym pokoleniom chrześcijan wiary i nauki o Tajemnicy eucharystycznej, tak aby nie została zagubiona choćby najmniejsza jej cząstka. Nie ma niebezpieczeństwa przesady w trosce o tę tajemnicę, gdyż «w tym Sakramencie zawiera się cała tajemnica naszego zbawienia»"

piątek, 5 października 2012

Jeśli nie klękniemy przed Panem Bogiem, Rok Wiary będzie mnożeniem słów.


   Elementarz.
   Przed nami Rok Wiary.
   Jeśli nie klękniemy przed Panem Bogiem,
   Rok Wiary będzie mnożeniem słów.

   Wiara i klękanie przed Panem Bogiem.
   Dwa elementy.
   Synteza nierozłączna.

   Kto wierzy – klęka.
   Kto nie wierzy – nie klęka.

   Kto uczy klękać – prowadzi do wiary.
   Kto eliminuje klękanie – prowadzi do niewiary.

   Repetitio est mater studiorum. Jeszcze raz zatem przeczytajmy z uwagą słowa naszego Papieża Benedykta XVI jasno ukazujące nierozerwalny związek, jaki zachodzi między wiarą a klękaniem:
   „Upadnięcie na kolana w wierze jest prawidłowym i płynącym z wnętrza, koniecznym gestem. Kto uczy się wierzyć, ten uczy się także klękać, a wiara lub liturgia, które zarzuciłyby modlitewne klęczenie, byłyby wewnętrznie skażone. Tam, gdzie owa postawa zanikła, tam ponownie trzeba nauczyć się klękać, abyśmy modląc się, pozostawali we wspólnocie Apostołów i męczenników, we wspólnocie całego kosmosu, w jedności z samym Jezusem Chrystusem” (Kard. J. Ratzinger, Duch liturgii).

   Elementarz.
   Jeśli nie klękniemy przed Panem Bogiem,
   Rok Wiary będzie mnożeniem słów.

za sacerdos Hyacynthus