Bł. Jan Paweł II Ecclesia de Eucharistia 61

Bł. JAN PAWEŁ II ECCLESIA DE EUCHARISTIA 61 "Poświęcając Eucharystii całą uwagę, na jaką zasługuje, oraz dokładając wszelkich starań, aby nie umniejszyć jakiegokolwiek jej wymiaru czy wymogu, stajemy się rzeczywiście świadomi wielkości tego daru. Zaprasza nas do tego nieprzerwana tradycja, która od pierwszych wieków dopatrywała się we wspólnocie chrześcijańskiej strażnika opiekującego się tym «skarbem». Kościół, powodowany miłością, troszczy się o przekazywanie kolejnym pokoleniom chrześcijan wiary i nauki o Tajemnicy eucharystycznej, tak aby nie została zagubiona choćby najmniejsza jej cząstka. Nie ma niebezpieczeństwa przesady w trosce o tę tajemnicę, gdyż «w tym Sakramencie zawiera się cała tajemnica naszego zbawienia»"

poniedziałek, 5 marca 2012

Świnia w katedrze

Tak oto niemiecka diecezja Hildesheim i tamtejszy biskup Norbert Trelle dziękowali robotnikom za prace przeprowadzone podczas remontu katedry. Na uroczystości pojawił się sam ks. biskup w cywilu i wygłosił mowę ze szklaneczką w ręce. W odpowiedzi na zarzuty różnych bezlitosnych i małostkowych krytykantów diecezja stwierdziła, że to wydarzenie w żaden sposób nie naruszyło sakralności Domu Bożego.