Bł. Jan Paweł II Ecclesia de Eucharistia 61

Bł. JAN PAWEŁ II ECCLESIA DE EUCHARISTIA 61 "Poświęcając Eucharystii całą uwagę, na jaką zasługuje, oraz dokładając wszelkich starań, aby nie umniejszyć jakiegokolwiek jej wymiaru czy wymogu, stajemy się rzeczywiście świadomi wielkości tego daru. Zaprasza nas do tego nieprzerwana tradycja, która od pierwszych wieków dopatrywała się we wspólnocie chrześcijańskiej strażnika opiekującego się tym «skarbem». Kościół, powodowany miłością, troszczy się o przekazywanie kolejnym pokoleniom chrześcijan wiary i nauki o Tajemnicy eucharystycznej, tak aby nie została zagubiona choćby najmniejsza jej cząstka. Nie ma niebezpieczeństwa przesady w trosce o tę tajemnicę, gdyż «w tym Sakramencie zawiera się cała tajemnica naszego zbawienia»"

sobota, 28 stycznia 2012

Ruch "Błękitna Polska" - List do Episkopatu Polski


Warszawa, 25 stycznia 2012 r.

Wasze Eminencje,
Najprzewielebniejsi Księża Kardynałowie Wasze Ekscelencje,
Najprzewielebniejsi Księża Arcybiskupi i Biskupi Najczcigodniejsi Księża Kościoła katolickiego w Polsce
  Jako wierni synowie Świętego Kościoła Rzymsko-Katolickiego uznajemy za właściwe poinformowanie naszych Pasterzy o przyczynach i intencjach zwołania w Warszawie w dniu 28 kwietnia br. Zjazdu Katolickiej Polski i powołaniu ruchu społecznego „Błękitna Polska”. Zaniepokojeni jesteśmy gwałtownym nasilaniem się systemowych działań wymierzonych w religię katolicką i stojący na jej straży Apostolski Kościół. Akty te rozmyślnie demolują życie duchowe, moralne, rodzinne i narodowe Polaków. W tym trudnym momencie dziejowym Zjazd Katolickiej Polski ma być wyrazem naszego nie tylko religijnego czy patriotycznego przywiązania, ale gorącym apelem do uśpionych sumień polskich, mobilizacją wszelkich sił katolickich tkwiących w narodzie i wielkim realnym programem działań wymierzonych w to, co anarchizuje ducha polskiego, co trwoni i rozkłada jego siły. Zamierzamy powiedzieć głośno i dobitnie: nie ma dziedziny życia, w której katolicyzm miałby milczeć! Życie prywatne, rodzinne, społeczne, gospodarcze, narodowe i państwowe – musi się stawać królestwem panowania Ducha Chrystusowego. Wierzymy, że do pomocy staną nam Święci Pańscy polscy z Wniebowziętą Królową Polski na czele. Mottem Zjazdu będzie jakże aktualne i dziś zawołanie katolików z okresu międzywojnia: „Żadna myśl nasza, żaden krok ani czyn nie powinien nosić cechy bezwyznaniowej, neutralnej, świeckiej”. Polityka to jedna z dziedzin naszego życia, w której bierność jest uważana powszechnie za cnotę. A przecież to ona, tak przez katolików często ignorowana, jest ze wszech miar potrzebnym planowym dążeniem do celów i sztuką ich osiągania. Katolik czynu, a takim musi stać się każdy z nas, powinien aktywnie uczestniczyć w życiu publicznym. Nasza obojętność wobec zagadnień, od których zależy teraźniejszość i przyszłość bytu państwowego, jest wielką krzywdą wyrządzaną sprawom wiary i Kościoła.   Pragniemy uruchomić niespożyte siły polskiego patriotyzmu, które na zawsze połączyły się z religią katolicką, powołując zaczyn ruchu „Błękitna Polska”. Ksiądz Kardynał Aleksander Kakowski słusznie twierdził, że „my, Polacy katolicy, jesteśmy siłą duchową państwa, która w każdej chwili, w czasie pokoju i na wypadek wojny oddaje się całkowicie i bez zastrzeżeń na usługi Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, stoi niezachwianie, od których w zamian ma prawo spodziewać się i domagać aby oni byli oddani całkowicie dobru całego narodu i szanowali prawa, uczucia i przekonania religijne ludności katolickiej”. Będziemy działać w duchu wiary w dziejową misję naszego narodu, w duchu nadziei w niespożyte siły polskiego katolicyzmu, a przede wszystkim w duchu miłości.   Kościół jest i pozostanie naszym Nauczycielem. Działać będziemy jednak na własną odpowiedzialność, tak, by nasze ewentualne błędy nie podważyły autorytetu Świętego Kościoła Rzymsko-Katolickiego.   Prosimy o modlitwę w intencji naszych postanowień.
Z synowskim oddaniem  
Krzysztof Zagozda, Przewodniczący Komitetu „Błękitna Polska”

Źródło: http://fides-et-ratio.pl/index.php/2012/01/ruch-blekitna-polska-list-do-episkopatu-polski/