Bł. Jan Paweł II Ecclesia de Eucharistia 61

Bł. JAN PAWEŁ II ECCLESIA DE EUCHARISTIA 61 "Poświęcając Eucharystii całą uwagę, na jaką zasługuje, oraz dokładając wszelkich starań, aby nie umniejszyć jakiegokolwiek jej wymiaru czy wymogu, stajemy się rzeczywiście świadomi wielkości tego daru. Zaprasza nas do tego nieprzerwana tradycja, która od pierwszych wieków dopatrywała się we wspólnocie chrześcijańskiej strażnika opiekującego się tym «skarbem». Kościół, powodowany miłością, troszczy się o przekazywanie kolejnym pokoleniom chrześcijan wiary i nauki o Tajemnicy eucharystycznej, tak aby nie została zagubiona choćby najmniejsza jej cząstka. Nie ma niebezpieczeństwa przesady w trosce o tę tajemnicę, gdyż «w tym Sakramencie zawiera się cała tajemnica naszego zbawienia»"

poniedziałek, 23 stycznia 2012

Brazylijski Biskup uczęszcza na masońskie spotkania

393_minasmason02
Na zdjęciu 1 widzimy arcybiskupa Jose Alberto Moura (w białej koszuli) przed mikrofonem, wygłaszającego przemowę w Loży “Bóg i Wolność” Stanu Minas Gerais (Brazylia). Jest on zwierzchnikiem archidiecezji Montes Claros a także prezesem Komisji d/s Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego brazylijskiej Konferencji Biskupów.
Pierwszym celem jego wizyty, która miała miejsce 5.03.2009r., było stworzenie katolicko-masońskiej grupy studyjnej w sprawie bezpieczeństwa publicznego w okolicach archidiecezji. Moura w swoim przemówieniu zaakcentował sfery w których Kościół i masoneria powinny współpracować, a mianowicie przemoc, prostytucja dziecięca, niesprawiedliwość społeczna i korupcja w polityce. Podczas zebrania Północna Rada Masońska Stanu Minas Gerais jak i miejscowa Loża Policji ofiarowały arcybiskupowi Moura nagrodę upamiętniającą tę historyczną wizytę (zdjęcie 2).
393_minasmason01
Zdjęcie 3 przedstawia arcybiskupa w garniturze, a zdjęcie 4 w stroju duchownym podczas audiencji u Benedykta XVI w Watykanie (także zdjęcie 5). Powyższe dane i fotografie zaczerpnięto z katolickiego blogu “Fidei Depositum” i z masońskiej strony internetowej “A Voz do Escriba”.
393_minasmason03
Tłum.:R.X.
Cóż bowiem ma wspólnego światło z ciemnością? Albo jakaż jest wspólnota Chrystusa z Belialem lub wierzącego z niewiernym? (II Kor 6,14-15)