Bł. Jan Paweł II Ecclesia de Eucharistia 61

Bł. JAN PAWEŁ II ECCLESIA DE EUCHARISTIA 61 "Poświęcając Eucharystii całą uwagę, na jaką zasługuje, oraz dokładając wszelkich starań, aby nie umniejszyć jakiegokolwiek jej wymiaru czy wymogu, stajemy się rzeczywiście świadomi wielkości tego daru. Zaprasza nas do tego nieprzerwana tradycja, która od pierwszych wieków dopatrywała się we wspólnocie chrześcijańskiej strażnika opiekującego się tym «skarbem». Kościół, powodowany miłością, troszczy się o przekazywanie kolejnym pokoleniom chrześcijan wiary i nauki o Tajemnicy eucharystycznej, tak aby nie została zagubiona choćby najmniejsza jej cząstka. Nie ma niebezpieczeństwa przesady w trosce o tę tajemnicę, gdyż «w tym Sakramencie zawiera się cała tajemnica naszego zbawienia»"

poniedziałek, 4 marca 2013

Proroctwo Malachiasza - prawda czy fałsz? (3)PYTANIE: Czy papież może być Antychrystem?
ODPOWIEDŹ: Wielu protestantów niestety ma takie przekonanie. Pogląd ten pochodzi od pierwszego protestanckiego reformatora s- Marcina Lutra w XVI wieku, który twierdził, że całe papiestwo jest Antychrystem. Kiedy niemieccy protestanci zaczęli swoją „ewangelizację” wraz z angielskimi protestantami w Stanach Zjednoczonych w XIX wieku, można sobie wyobrazić, jaką stworzono mieszankę wybuchową.
    Pojęcie to stało się bardzo popularne wśród niektórych Baptystów, i grup zielonoświątkowych ..

    
Wystarczy poczytać w Piśmie Świętym o Antychryście i duchu Antychrysta  (1 J 2,18), by zrozumieć w jaki sposób apostołowie przedstawiali jego działanie. Święty Jan w Apokalipsie pisuje także jego aktywność. Gdyby Papież zaprzeczył, że Jezus jest Mesjaszem, wyparł się imienia Pana i rzeczywiście zmienił lub zniósł Eucharystię, to rzeczywiście z całym sumieniem można stwierdzić, że ma w sobie ducha Antychrysta.
Jak wspomniano wcześniej lista opisów papieży nie jest pełna. Nie zaczyna się od Pierwszego Papieża, Piotra. Tym samym sposobem nie można jednoznacznie stwierdzić, że po Gloria olive nastąpi koniec, gdyż następny werset mówi, że w "najgorszych prześladowaniach zasiądzie..."


Ciekawą rzeczą jest, że tłumaczeniem proroctwa Malachiasza na język angielski zajęli się właśnie protestanci. Ale z drugiej strony protestanci zajęli się również krytyką autentyczności tekstu. Jedne z pierwszych krytycznych komentarzy opublikował protestant Teodoro Grugero : „Commentatio historica de successione Pontificum Romanorum, secundum vaticinia Malachiae, a dubiis Menestrerii, Carrieri, aliorumque vindicata (Wittenberg, 1723). Zatem zaczęło się ogólne zamieszanie wobec tego rzekomego proroctwa.

Tekst łaciński brzmi:

"In persecutione extrema S.R.E. sedebit.  Petrus Romanus, qui pascet oves in multis tribulationibus, quibus transactis civitas septicollis diruetur, & judex tremedus judicabit populum suum. Finis." W czasie najgorszego prześladowania Świętego Kościoła Rzymskiego, [na tronie] zasiądzie Piotr Rzymianin, który będzie paść owce podczas wielu cierpień, po czym miasto siedmiu wzgórz [Rzym] zostanie zniszczone i straszny Sędzia osądzi swój lud. Koniec.

Skrót S.R.E oznacza Santa Romana Ecclesia.Łacińskie wyrażenie: „persecutione extrema” można przetłumaczyć na dwa sposoby. Pierwsze „prześladowania ekstremalne”, bądź „prześladowania końcowe”. W tłumaczeniu na język polski użyto sformułowania „najgorsze”. Kościół doświadczał i doświadcza nieustannie prześladowania w całej historii swojego istnienia Jeśli ta przepowiednia jest prawdziwa, wtedy należałoby oczekiwać Piotra Rzymianina jako świątobliwego papieża, który wiele naprawi. Jeśli jednak mamy do czynienia z fałszerstwem, to znaczy, że są siły, które chcą wywołać panikę i sensację wokół tego proroctwa, by podgrzewać do schizmy, do podważenia wiary w papiestwo  Istnieje wiele  rzeczywistych różnic teologicznych pomiędzy katolikami a protestantami. Oprócz protestantyzmu są przecież jeszcze inne siły, które poprzez swoją propagandę, publikują coraz to nowsze teorie spiskowe dotyczących papieża i Kościoła. Niestety wielu proroków i wizjonerów ulega tej propagandzie widząc tylko i wyłącznie zło w Kościele Katolickim, zapominając o tym, że Głową Kościoła jest Chrystus Pan. W czasie sede vacante modlimy się o wybór takiego papieża, który wskaże Pan.

WK