Bł. Jan Paweł II Ecclesia de Eucharistia 61

Bł. JAN PAWEŁ II ECCLESIA DE EUCHARISTIA 61 "Poświęcając Eucharystii całą uwagę, na jaką zasługuje, oraz dokładając wszelkich starań, aby nie umniejszyć jakiegokolwiek jej wymiaru czy wymogu, stajemy się rzeczywiście świadomi wielkości tego daru. Zaprasza nas do tego nieprzerwana tradycja, która od pierwszych wieków dopatrywała się we wspólnocie chrześcijańskiej strażnika opiekującego się tym «skarbem». Kościół, powodowany miłością, troszczy się o przekazywanie kolejnym pokoleniom chrześcijan wiary i nauki o Tajemnicy eucharystycznej, tak aby nie została zagubiona choćby najmniejsza jej cząstka. Nie ma niebezpieczeństwa przesady w trosce o tę tajemnicę, gdyż «w tym Sakramencie zawiera się cała tajemnica naszego zbawienia»"

sobota, 5 stycznia 2013

Rosnąca liczba zniewoleń

O problemach ze zwiększającą się liczbą zniewoleń duchowych i szukaniem tylko doraźnej pomocy w takich przypadkach oraz o przygotowaniu świeckich do udziału w modlitwie wstawienniczej rozmawiali księża egzorcyści z diecezji płockiej podczas spotkania z bp. Piotrem Liberą. Przypomniano również o Mszy św. w intencji osób zniewolonych, które odbywają się raz w miesiącu w płockiej katedrze.

W Płocku odbyło się kolejne spotkanie formacyjne kapłanów zaangażowanych w posługę egzorcyzmowania. W kaplicy domu biskupiego wspólną modlitwę poprowadził bp Piotr Libera. W słowie do księży egzorcystów stwierdził, że problem zniewoleń dosięga coraz więcej osób ochrzczonych w Kościele.

„Rozpoczęty Rok Wiary każe nam szukać korzeni niewiary. Jeszcze 20-30 lat temu nikt nie mówił o egzorcyzmach i o ich potrzebie dla opętanych. Jest to niewątpliwie znak czasu i nie wolno go nam ignorować. Zniewolenia i opętania demoniczne biorą się stąd, że wiele osób wchodzi w `przestrzenie złego` poprzez praktyki stojące w sprzeczności z pierwszym przykazaniem Bożym. Z różnego rodzaju zniewoleniami mamy do czynienia zwłaszcza u osób, które uprawiają magię, spirytyzm i okultyzm” – wymieniał hierarcha.

Podkreślał też, że Kościół ciągle przypomina o obecności osobowego zła. Wspomniał o nowym miesięczniku „Egzorcysta”, który może być pomocny w pracy z osobami zniewolonymi. Przekonywał zebranych, że szatan powraca na „miejsca bezwodne” – takim miejscem jest pustynia duchowa. `Diabolus fabricator fragmentorum` potrafi człowiekowi wmówić, że `część jest całością`. Diabeł wmawia na przykład współczesnym ludziom, że mają tylko ciało i nie posiadają sfery duchowej. Ponadto ludzie tracą z pola widzenia Kościół jako całość, koncentrują się na przykład tylko na grzechu, nie widząc dobra, które jest obok” – podkreślał bp Libera.

W czasie dyskusji o problemach zniewoleń duchowych i opętań egzorcyści zwracali uwagę na fakt, że wiele osób zniewolonych, które zgłaszają się po pomoc, nie chce podjąć pracy nad sobą, szukając jedynie szybkiej ulgi i natychmiastowego rozwiązania problemu. Z tego powodu biorą udział w różnego rodzaju spotkaniach charyzmatycznych, ale nie podejmują regularnego życia duchowego, sakramentalnego, nie stosują się do zaleceń egzorcystów. „W takich przypadkach sam egzorcyzm czy posługa modlitwy o uwolnienie może okazać się nieskuteczna. Potrzeba tu posłuszeństwa i pokory z ufnym powierzeniem się Jezusowi Chrystusowi, także powierzenia Mu swoich cierpień” – stwierdzali księża egzorcyści.