Bł. Jan Paweł II Ecclesia de Eucharistia 61

Bł. JAN PAWEŁ II ECCLESIA DE EUCHARISTIA 61 "Poświęcając Eucharystii całą uwagę, na jaką zasługuje, oraz dokładając wszelkich starań, aby nie umniejszyć jakiegokolwiek jej wymiaru czy wymogu, stajemy się rzeczywiście świadomi wielkości tego daru. Zaprasza nas do tego nieprzerwana tradycja, która od pierwszych wieków dopatrywała się we wspólnocie chrześcijańskiej strażnika opiekującego się tym «skarbem». Kościół, powodowany miłością, troszczy się o przekazywanie kolejnym pokoleniom chrześcijan wiary i nauki o Tajemnicy eucharystycznej, tak aby nie została zagubiona choćby najmniejsza jej cząstka. Nie ma niebezpieczeństwa przesady w trosce o tę tajemnicę, gdyż «w tym Sakramencie zawiera się cała tajemnica naszego zbawienia»"

czwartek, 20 grudnia 2012

Nowe banknoty euro:
Europejski Bank Centralny wykorzysta postać z greckiej mitologii

W niepewnych czasach kryzysu nad bezpieczeństwem chwiejącej się waluty będzie czuwała fenicka księżniczka.

Europejski Bank Centralny ma wykorzystać wizerunek Europy, fenickiej księżniczki z mitologii greckiej, do zabezpieczenia nowych banknotów euro. Obrazek ma się pojawić jako znak wodny, zastępując tym samym nieco łatwiejsze do podrobienia rysunki przykładów europejskiej architektury. W komunikacie EBC zapewnił, że na nowych banknotach udoskonalono systemy zabezpieczeń przed fałszerstwem. Banknoty będą miały nowe znaki wodne i hologramy, które będą nosiły motyw mitologicznej Europy.

Europa to porwana przez Zeusa córka fenickiego księcia Agenora, od której wzięła się nazwa kontynentu . Jej wizerunek zdobi już dwa wzory monet euro. Wykorzystanie postaci symbolizującej fundamenty i historię Europy może wzmocnić przekaz niektórych polityków, takich jak Angela Merkel, którzy chcą podkreślić jedność i siłę wspólnej waluty.

Nieznaczne zmiany w wyglądzie banknotów są typowym działaniem podejmowanym przez banki centralne w celu utrudnienia produkcji fałszywek. EBC wiele razy odwlekał decyzję o przeprojektowaniu banknotów euro, które wprowadzone zostały w 2002 roku. Projekt nowych banknotów ma być gotowy w listopadzie tego roku, a do obiegu mają one zacząć trafiać w maju. Dotychczas przedstawiono tylko dwie formy zabezpieczeń.
Według nieoficjalnych źródeł mają one zawierać system zabezpieczenia satelitarnego. (sic) 
Warte zauważenia jest nazwa Centralnego Banku Europejskiego pisana cyrylicą. Do tej pory było stosowane nazewnictwo łacińskie oraz greka.  Należy przypuszczać, że narzucenie waluty Euro dla nowych członków UE zostało już przesądzone.

W 2001 r. Europejski Bank Centralny rozpoczął współpracę z partnerami technologicznymi odnośnie trzymanego w tajemnicy projektu identyfikacji radiowej RFID we włóknach banknotów euro w 2005 roku. EBC był głęboko zaniepokojony podrabiania i praniu brudnych pieniędzy. Podrabianie banknotów euro jest problemem w Grecji, a zdarzały się przypadki, w nowych krajach członkowskich. Pranie brudnych pieniędzy był także kwestią o rosnącym znaczeniu, i to było prawdopodobnie jednym z powodów, że wyższe nominały zostały uznane za niebezpieczne (€ 200 i € 500).
 Choć banknoty zawierają już takie zabezpieczenia jak hologramy, paski folii, specjalne nici , mikrodruk, specjalne farby i znaki wodne, EBC uważa, że musi dodać dodatkową ochronę. Wśród obecnych zabezpieczeń wątki widoczne w świetle ultrafioletowym, ale firmom i sklepom często trudno oceniać autentyczności, gdyż banknoty się zużywają

Według środowiska bankowego i dostawców chipów, integracja z anteny RFID i chip na banknocie jest technicznie możliwe. Rzecznik Europejskiego Banku Centralnego (EBC) we Frankfurcie nad Menem, powiedział, że Niemcy potwierdziły istnienie projektu, ale starał się nie komentować jego technologii. W teorii, zdolność danych RFID do odczytu i zapisu informacji banknotu może uczynić go trudnym w podrobieniu. Ponadto ta technologia dałaby rządom i organom ścigania środki do dosłownego "podążania za pieniądzem" w nielegalnych transakcjach.


Podstawowe elementy składowe technologii RFID w banknotach są podobne do tych wymaganych dla dzisiejszych inteligentnych etykiet lub kart bezdotykowych. Wymagają one bezkontaktowego łącza danych, które może automatycznie zbierać informacje na temat produktu, miejsca, czasu lub transakcji. Inteligentne etykiety produkowane przez takie firmy jak Philips Semiconductors, Infineon, STMicroelectronics i Texas Instruments są już wykorzystywane w takich aplikacjach jako inteligentne oznakowanie bagażu lotniczego, książek w bibliotekach i zarządzaniem dostaw różnych produktów.

Kiedy banknot przechodzi przez urządzenie czytnika, antena na notatce zbiera informację i przekształca ją w informację elektryczną do uaktywnia chipa. Antena następnie udostępnia ścieżki komunikacji między chipem na banknocie i resztą świata. Ze swojej strony chip służy jako procesor do obsługi protokołów, do przeprowadzania kodowania danych w celu wysyłania i odbierania danych i adres w pamięci wbudowanej na chipie.
 


dalej:
Odnośnie technologii RFID na banknotach Euro:
http://www.fleur-de-coin.com/eurocoins/rfid.asp