Bł. Jan Paweł II Ecclesia de Eucharistia 61

Bł. JAN PAWEŁ II ECCLESIA DE EUCHARISTIA 61 "Poświęcając Eucharystii całą uwagę, na jaką zasługuje, oraz dokładając wszelkich starań, aby nie umniejszyć jakiegokolwiek jej wymiaru czy wymogu, stajemy się rzeczywiście świadomi wielkości tego daru. Zaprasza nas do tego nieprzerwana tradycja, która od pierwszych wieków dopatrywała się we wspólnocie chrześcijańskiej strażnika opiekującego się tym «skarbem». Kościół, powodowany miłością, troszczy się o przekazywanie kolejnym pokoleniom chrześcijan wiary i nauki o Tajemnicy eucharystycznej, tak aby nie została zagubiona choćby najmniejsza jej cząstka. Nie ma niebezpieczeństwa przesady w trosce o tę tajemnicę, gdyż «w tym Sakramencie zawiera się cała tajemnica naszego zbawienia»"

poniedziałek, 10 grudnia 2012

Abp Gądecki oddał Poznań i Polskę Niepokalanej

KAI / drr
Miasto Poznań i całą Polskę oddał Niepokalanej abp Stanisław Gądecki na zakończenie Procesji Światła, która odbyła się w stolicy Wielkopolski wieczorem 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Procesja Światła przeszła, pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity i w asyście strażaków z zapalonymi pochodniami, sprzed kościoła pw. św. Małgorzaty na Śródce, przez Most Biskupa Jordana do figury Niepokalanej przy kościele Najświętszej Maryi Panny "in Summo" na Ostrowie Tumskim. To właśnie w tym miejscu, jak potwierdzają badania archeologiczne, istniała pierwsza świątynia chrześcijańska na ziemiach polskich - kaplica wzniesiona przy palatium Mieszka I.
 
W poznańskiej procesji wzięli udział mieszkańcy Poznania i okolicznych miejscowości, a w szczególności członkowie różnorodnych grup i wspólnot maryjnych, rozważając po drodze różańcowe Tajemnice Światła. Na jej zakończenie abp Gądecki przekazał strażakom bukiet kwiatów, który podnieśli na wysięgniku wozu strażackiego i umieścili u stóp stojącej na kolumnie, kilka metrów nad ziemią figury Niepokalanej. To złożenie kwiatów, jak zaznaczył arcybiskup, jest "symbolem naszego jednomyślnego zawierzenia Niepokalanej". Natomiast Jej wizerunek przypomina nam o tym, że "Kościół powinien być święty i nieskalany".
 
Następnie metropolita poznański ponowił akt oddania Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej miasta, archidiecezji, Wielkopolski i całej Ojczyzny. "Czuwaj nad nami, o Niepokalana, czuwaj nad tym miastem, które dzisiejszego wieczoru oddaje się Tobie i składa Ci uroczysty hołd" - modlił się arcybiskup, zawierzając Maryi także sprawę życia ludzkiego, zwłaszcza tego zagrożonego.
 
- O Niepokalanie Poczęta, spójrz na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat; na ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia; na kobiety i mężczyzn, ofiary przemocy; na starców i chorych, zabitych przez obojętność lub fałszywą litość. Spraw, aby wszyscy ludzie wierzący w Twojego Syna potrafili otwarcie i z miłością głosić ludziom naszych czasów Ewangelię życia - prosił abp Gądecki.
 
Procesja Światła, która odbyła się w Poznaniu po raz szósty, nawiązuje do nabożeństwa, które papież każdego roku 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, odprawia na Placu Hiszpańskim w Rzymie. Tam bowiem Pius IX wzniósł figurę Maryi na pamiątkę ogłoszenia 8 grudnia 1854 r. dogmatu o Jej Niepokalanym Poczęciu.