Bł. Jan Paweł II Ecclesia de Eucharistia 61

Bł. JAN PAWEŁ II ECCLESIA DE EUCHARISTIA 61 "Poświęcając Eucharystii całą uwagę, na jaką zasługuje, oraz dokładając wszelkich starań, aby nie umniejszyć jakiegokolwiek jej wymiaru czy wymogu, stajemy się rzeczywiście świadomi wielkości tego daru. Zaprasza nas do tego nieprzerwana tradycja, która od pierwszych wieków dopatrywała się we wspólnocie chrześcijańskiej strażnika opiekującego się tym «skarbem». Kościół, powodowany miłością, troszczy się o przekazywanie kolejnym pokoleniom chrześcijan wiary i nauki o Tajemnicy eucharystycznej, tak aby nie została zagubiona choćby najmniejsza jej cząstka. Nie ma niebezpieczeństwa przesady w trosce o tę tajemnicę, gdyż «w tym Sakramencie zawiera się cała tajemnica naszego zbawienia»"

poniedziałek, 26 listopada 2012

Ten pan na zdjęciu to biskup...
...diecezji St. Gallen w Szwajcarii.

Domaga się finansowania aborcji przez kasy chorych ze składek ubezpieczonych. Argumentuje, że choć ochrona życia jest jedna z centralnych spraw kościoła, to aborcja była, jest i będzie zawsze, i gdyby nie miała być finansowana przez kasy chorych, a z własnej kieszeni, mogłoby to doprowadzić do podziału na klasy - tych bogatszych, których stać na zabicie dziecka, i tych biedniejszych, których nie stać.
W obronie biedniejszych, aby i oni mogli sobie na to pozwolić, wystepuje pan biskup właśnie. 
Pan biskup opowiada się otwarcie za kapłaństwem kobiet.

Pan biskup stwierdził w Niedzielę Palmową, że "musimy poszukiwać kroków do wprowadzenia kapłaństwa kobiet. Mógłbym sobie wyobrazić, że jednym z takich kroków byłby diakonat dla kobiet" Odnośnie samego kapłaństwa pan biskup powiedział w jednym z wywiadów:" Możemy prosić Ducha Świętego, aby pozwolił nam odczytać znaki czasu".
Jego wypowiedź została opublikowana w St. Galler Pfarreiblatt, co potwierdziła rzeczniczka czasopisma Sabine Rüthemann: "Tekst jest autoryzowany, biskup powiedział, to co myśli".

[Modlitwa Pawlaka]
DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ --TYLKO SIĘ NIE POMYL.... I NAS POLAKÓW NIE KARAJ TAKIM BISKUPEM.