Bł. Jan Paweł II Ecclesia de Eucharistia 61

Bł. JAN PAWEŁ II ECCLESIA DE EUCHARISTIA 61 "Poświęcając Eucharystii całą uwagę, na jaką zasługuje, oraz dokładając wszelkich starań, aby nie umniejszyć jakiegokolwiek jej wymiaru czy wymogu, stajemy się rzeczywiście świadomi wielkości tego daru. Zaprasza nas do tego nieprzerwana tradycja, która od pierwszych wieków dopatrywała się we wspólnocie chrześcijańskiej strażnika opiekującego się tym «skarbem». Kościół, powodowany miłością, troszczy się o przekazywanie kolejnym pokoleniom chrześcijan wiary i nauki o Tajemnicy eucharystycznej, tak aby nie została zagubiona choćby najmniejsza jej cząstka. Nie ma niebezpieczeństwa przesady w trosce o tę tajemnicę, gdyż «w tym Sakramencie zawiera się cała tajemnica naszego zbawienia»"

piątek, 12 kwietnia 2013

Katoliccy zwolennicy „małżeństw” homoseksualnych nie powinni przystępować do komunii świętej – podkreśla arcybiskup Allen Vigneron z Detroit.

- Dla katolika przystępowanie do Komunii świętej i jednocześnie odrzucanie objawienia Jezusa Chrystusa przekazywanego w Kościele jest próbą pogodzenia sprzeczności. To jakby powiedzieć: wierzę, że Kościół ofiarowuje mi zbawczą moc Chrystusa, a jednocześnie odrzucam nauczanie Kościoła – powiedział arcybiskup w „Detroit Free Press”. 
W liście skierowanym do CNN rzecznik archidiecezji uzupełnił, że te słowa arcybiskupa wcale nie odnoszą się przede wszystkim do kwestii moralnych, ale do katolickiego rozumienia Eucharystii. - Jeśli katolik publicznie sprzeciwia się Kościołowi w kwestii istotnych elementów jego nauczania, choćby odrzucenia godności Chrystusa, rasizmu, wspiera aborcję czy zmianę rozumienia małżeństwa – to jest to sprzeczne z aktem publicznej afirmacji nauczania Kościoła, jakim jest przystąpienie do Komunii świętej – napisał Joe Kohn, rzecznik arcybiskupa. 
TPT/LSN

http://www.fronda.pl/a/zwolennicy-malzenstw-homoseksualnych-bez-prawa-do-komunii-swietej,27434.html