Bł. Jan Paweł II Ecclesia de Eucharistia 61

Bł. JAN PAWEŁ II ECCLESIA DE EUCHARISTIA 61 "Poświęcając Eucharystii całą uwagę, na jaką zasługuje, oraz dokładając wszelkich starań, aby nie umniejszyć jakiegokolwiek jej wymiaru czy wymogu, stajemy się rzeczywiście świadomi wielkości tego daru. Zaprasza nas do tego nieprzerwana tradycja, która od pierwszych wieków dopatrywała się we wspólnocie chrześcijańskiej strażnika opiekującego się tym «skarbem». Kościół, powodowany miłością, troszczy się o przekazywanie kolejnym pokoleniom chrześcijan wiary i nauki o Tajemnicy eucharystycznej, tak aby nie została zagubiona choćby najmniejsza jej cząstka. Nie ma niebezpieczeństwa przesady w trosce o tę tajemnicę, gdyż «w tym Sakramencie zawiera się cała tajemnica naszego zbawienia»"

ODPUSTY W KOŚCIELE

Nauka o odpustach łączy się z tajemnicą Bożego Miłosierdzia. W sakramencie pojednania grzesznik otrzymuje przebaczenie wyznanych grzechów, za które szczerze żałuje. Dzięki temu może on osiągnąć wieczne zbawienie.Uzyskane przebaczenie nie uwalnia jednak od kar doczesnych (czasowych), które spotykają nas za życia lub po śmierci w czyśćcu. Uwolnieniu od tych kar służy właśnie obfity skarbiec odpustów Kościoła. Odpust jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy.

Rozróżnia się odpusty cząstkowe i zupełne (zależnie od tego, w jakim stopniu uwalniają nas od kary doczesnej). Odpusty te może zyskiwać każdy ochrzczony po spełnieniu odpowiednich warunków dla siebie lub ofiarowywać je za zmarłych.

Warunki uzyskania odpustu zupełnego:
•    Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak całkowitej dyspozycji - zyskuje się odpust cząstkowy)
•    Stan łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego) lub spowiedź sakramentalna
•    Przyjęcie Komunii świętej
•    Odmówienie modlitwy (np. "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Mario") w intencjach Ojca Świętego (nie chodzi o modlitwę w intencji samego papieża, choć i ta modlitwa jest bardzo cenna; modlitwa związana z odpustem ma być skierowana w intencji tych spraw, za które modli się każdego dnia papież.
•    Wykonanie czynności związanej z odpustem
Ewentualna spowiedź, Komunia święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego mogą być wypełnione w ciągu kilku dni przed lub po wypełnieniu czynności, z którą związany jest odpust; między tymi elementami musi jednak istnieć związek.

Po jednej spowiedzi można uzyskać wiele odpustów zupełnych, natomiast po jednej Komunii świętej i jednej modlitwie w intencjach papieża - tylko jeden odpust zupełny.

Kościół zachęca do ofiarowania odpustów za zmarłych (niekoniecznie muszą być to osoby nam znane, nie musimy wymieniać konkretnego imienia - wystarczy ofiarować odpust w intencji osoby zmarłej, która tego odpustu potrzebuje). Przez taki dar sam ofiarodawca zyskuje dla siebie odpust zupełny w godzinie swojej śmierci.

Odpustów (zarówno cząstkowych, jak i zupełnych) nie można ofiarowywać za innych żywych.

Odpusty cząstkowe: 
O niektórych odpustach cząstkowych wspomniano już, wymieniając odpusty zupełne.

Są trzy ogólne warunki uzyskania odpustu cząstkowego:
1.    Wierny dostępuje odpustu cząstkowego, jeśli w czasie spełniania swoich obowiązków i w trudach życia wznosi myśli do Boga z pokorą i ufnością, dodając w myśli jakiś akt strzelisty, np. "Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami"
2. Jeśli wierny powodowany motywem wiary przyjdzie z pomocą potrzebującym współbraciom, pomagając im osobiście lub dzieląc się z nimi swoimi dobrami, uzyskuje odpust cząstkowy
3.    Gdy wierny w intencji umartwiania się, odmówi sobie czegoś godziwego, a przyjemnego dla siebie, uzyskuje odpust cząstkowy. Warunek ten ma zachęcić wiernych do praktykowania dobrowolnych umartwień

Odpust cząstkowy jest związany z odmówieniem wielu znanych modlitw i można go uzyskać wielokrotnie w ciągu dnia.

Wykaz dzieł i modlitw, za których wykonanie można uzyskać odpusty zupełne i cząstkowe,  podanych przez Penitencjarię Apostolską 29 czerwca 1969 roku:

1.  Odmówienie modlitwy: Czynności nasze... (Mszał Rzymski: kolekta z czwartku po Popielcu) - odpust cząstkowy
2.  Odmówienie aktów cnót teologalnych (1) i żalu za grzechy - odpust cząstkowy
3.  Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu - odpust cząstkowy;
adoracja Najświętszego Sakramentu: przynajmniej pół godziny - odpust zupełny
4. Odmówienie hymnu: UWIELBIAM CIĘ NABOŻNIE (2) (Adoro Te, devote)- odpust cząstkowy
5.  Odmówienie przed zebraniami modlitwy: Stajemy wobec Ciebie, Panie - odpust cząstkowy.
6.  Odmówienie modlitwy: DO CIEBIE, ŚWIĘTY JÓZEFIE (3) - odpust cząstkowy.
7. Odmówienie modlitwy: DZIĘKI CI SKŁADAMY, WSZECHMOGĄCY BOŻE, ZA WSZYSTKIE DOBRODZIEJSTWA TWOJE. KTÓRY ŻYJESZ I KRÓLUJESZ NA WIEKI WIEKÓW. AMEN. - odpust cząstkowy.
8. Odmówienie modlitwy: ANIELE BOŻY... - odpust cząstkowy.
9. Odmówienie modlitwy ANIOŁ PAŃSKI, a w okresie wielkanocnym Królowo nieba - odpust cząstkowy
10.  Odmówienie hymnu DUSZO CHRYSTUSOWA (4) - odpust cząstkowy.
11.  Nawiedzenie jednej z czterech patriarchalnych bazylik rzymskich (św. Piotra, św. Pawła za Murami, Matki Boskiej Większej, św. Jana na Lateranie) i odmówienie tam Ojcze nasz i Wierzę
   - w święto tytułu;
   - w jakiekolwiek święto nakazane;
   - raz w roku w innym dniu wybranym przez wiernego
      odpust zupełny
12. Błogosławieństwo Papieskie Urbi et Orbi choćby tylko przez radio lub telewizję - odpust zupełny
13. Nawiedzenie cmentarza w dniach 1-8 listopada i modlitwa za zmarłych - odpust zupełny; w pozostałe dni roku - odpust cząstkowy.
14. Nawiedzenie cmentarza starochrześcijańskiego, czyli katakumb - odpust cząstkowy.
15. Odmówienie SKŁADU APOSTOLSKIEGO (5) (pacierzowe wyznanie wiary) lub Symbolu Nicejsko-Konstantynopolitańskiego (mszalne wyznanie wiary) - odpust cząstkowy.
16. Akt komunii duchowej, wzbudzony przy pomocy jakiejkolwiek pobożnej formuły - odpust cząstkowy.
17.  Pobożne uczestnictwo w adoracji krzyża podczas liturgii w Wielki Piątek - odpust zupełny
18. Odmówienie Jutrzni lub Nieszporów żałobnych - odpust cząstkowy.
19. Udział w nauczaniu lub uczeniu się nauki chrześcijańskiej - odpust cząstkowy.
20. Odmówienie PSALMU 130 (129) (6): Z głębokości - odpust cząstkowy.
21. Odmówienie modlitwy: PANIE, BOŻE WSZECHMOGĄCY(7)(Liturgia Godzin: poniedziałek, II tydzień, Jutrznia) - odpust cząstkowy.
22. Odmówienie modlitwy: OTO JA, O DOBRY I NAJSŁODSZY JEZU (8) - po komunii św. przed obrazem Jezusa Chrystusa w każdy piątek Wielkiego Postu i w Wielki Piątek - odpust zupełny; w pozostałe dni roku - odpust cząstkowy.
23. Uczestnictwo w uroczystym obrzędzie eucharystycznym na zakończenie kongresu eucharystycznego - odpust zupełny.
24.  Odmówienie modlitwy: WYSŁUCHAJ NAS, PANIE ŚWIĘTY, OJCZE WSZECHMOGĄCY, WIECZNY BOŻE, I RACZ ZESŁAĆ Z NIEBA ŚWIĘTEGO ANIOŁA SWEGO, ABY STRZEGŁ, OSŁANIAŁ, NAWIEDZAŁ I BRONIŁ WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW TEGO DOMU. PRZEZ CHRYSTUSA, PANA NASZEGO. AMEN. - odpust cząstkowy.
25. Uczestnictwo w rekolekcjach trwających przynajmniej trzy pełne dni - odpust zupełny
26.Odmówienie aktu: O JEZU NAJSŁODSZY (9) (akt wynagrodzenia) - odpust cząstkowy, natomiast w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa - za odmówienie publiczne - odpust zupełny.
27. Odmówienie aktu: O JEZU NAJSŁODSZY, ODKUPICIELU (10) (akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi) - odpust cząstkowy, natomiast w uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata za odmówienie publiczne - odpust zupełny.
28.  W godzinę śmierci, o ile nie ma kapłana, który udzieliłby sakramentów i błogosławieństwa papieskiego, można odmówić jakąkolwiek modlitwę, o ile chrześcijanin za życia miał zwyczaj odmawiania jakichkolwiek modlitw. Do tego odpustu należy posłużyć się krucyfiksem lub krzyżem - odpust zupełny.
29. Odmówienie litanii: do NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA JEZUS, DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA, DO NAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA PANA, LORETAŃSKA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA, DO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH - odpust cząstkowy.
30.  Odmówienie kantyku: MAGNIFICAT (11) - odpust cząstkowy.
31. Odmówienie modlitwy: MARYJO, MATKO ŁASKI, MATKO MIŁOSIERDZIA. BROŃ MNIE OD WROGA I PRZYJMIJ W GODZINĘ ŚMIERCI - odpust cząstkowy.
32.  Odmówienie modlitwy: POMNIJ, O NAJŚWIĘTSZA PANNO MARYJO (12) (modlitwa św. Bernarda) - odpust cząstkowy.
33. Odmówienie PSALMU 51  (50) (13): Zmiłuj się... - odpust cząstkowy.
34. Uczestnictwo w publicznie odprawianej nowennie przed Bożym Narodzeniem, Zesłaniem Ducha Świętego i Niepokalanym Poczęciem - odpust cząstkowy.
35. Posługiwanie się przedmiotami pobożności (krucyfiksem, krzyżem, różańcem, szkaplerzem, medalikiem), jeśli są pobłogosławione przez Papieża, ewentualnie przez biskupa - odpust zupełny, jeśli w uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła, odmówimy wyznanie wiary (jakąkolwiek formułę); natomiast posługując się tymi przedmiotami pobłogosławionymi przez kapłana lub diakona - odpust cząstkowy.
36. Odmawianie Małych Oficjów: 0 MĘCE PAŃSKIEJ, O NAJŚWIĘTSZYM SERCU PANA JEZUSA, O MATCE BOŻEJ, O NIEPOKALANYM POCZĘCIU, O ŚW. JÓZEFIE - odpust cząstkowy.
37. Odmówienie zatwierdzonej przez władzę kościelną modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne (14) - odpust cząstkowy.
38. Odprawienie modlitwy myślnej (rozmyślania) - odpust cząstkowy.
39. Odmówienie modlitwy za Papieża: Wezwanie: MÓDLMY SIĘ ZA PAPIEŻA NASZEGO... Odpowiedź: NIECH GO PAN STRZEŻE, ZACHOWA PRZY ŻYCIU, DARZY SZCZĘŚCIEM NA ZIEMI I BRONI PRZED NIEPRZYJACIÓŁMI - odpust cząstkowy.
40.  Odmówienie modlitwy: O ŚWIĘTA UCZTO (15) - odpust cząstkowy.
41. Słuchanie przepowiadanego Słowa Bożego (kazania) - odpust cząstkowy; wysłuchanie kilku nauk w czasie misji oraz uczestnictwo w uroczystym ich zakończeniu - odpust zupełny.
42. Pierwsza komunia św. - odpust zupełny zyskują ci, którzy po raz pierwszy przystępują do komunii św. lub pobożnie uczestniczą w tej uroczystości.
43.  Sprawowanie i uczestnictwo we Mszy św. prymicyjnej - odpust zupełny.
44.  Odmówienie: Modlitwy o jedność Kościoła (16) - odpust cząstkowy.
45. Uczestnictwo w miesięcznym dniu skupienia - odpust cząstkowy.
46. Odmówienie modlitwy: Wieczny odpoczynek - odpust cząstkowy.
47.Odmówienie modlitwy: RACZ PANIE NAGRODZIĆ ŻYCIEM WIECZNYM WSZYSTKICH, KTÓRZY NAM DOBRZE CZYNIĄ DLA IMIENIA TWEGO - odpust cząstkowy.
48. Odmówienie różańca w kościele, kaplicy publicznej, w rodzinie, we wspólnocie zakonnej, w pobożnym stowarzyszeniu (wystarczy odmówić tylko jedną część różańca) - odpust zupełny; natomiast odmówienie poza tymi miejscami lub wspólnotami - odpust cząstkowy.
49. Sprawowanie i uczestnictwo we Mszy św. jubileuszowej z okazji 25-, 50-, 60-lecia kapłaństwa - odpust zupełny.
50. Czytanie Pisma Świętego przez pół godziny - odpust zupełny; natomiast w krótszym czasie - odpust cząstkowy.
51.  Odmówienie: WITAJ KRÓLOWO MATKO MIŁOSIERDZIA (17) - odpust cząstkowy.
52.  Odmówienie: ŚWIĘTA MARYJO, PRZYBĄDŹ Z POMOCĄ BIEDNYM - odpust cząstkowy.
53. Odmówienie modlitwy: ŚWIĘCI APOSTOŁOWIE PIOTRZE I PAWLE (18) - odpust cząstkowy.
54. W dniu liturgicznego obchodu świętego odmówienie modlitwy mszalnej (kolekty) lub innej, zatwierdzonej ku czci danego świętego - odpust cząstkowy.
55. Pobożne przeżegnanie się i wypowiedzenie słów: W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. AMEN. - odpust cząstkowy.
56. Nawiedzenie kościołów stacyjnych w Rzymie - odpust cząstkowy; natomiast uczestniczenie w tych kościołach w świętych czynnościach - odpust zupełny.
57.  Odmówienie modlitwy: POD TWOJĄ OBRONĘ (19) - odpust cząstkowy.
58.  Nawiedzenie kościoła (jednorazowo), w którym trwa Synod diecezjalny i odmówienie tam Ojcze nasz i Wierzę - odpust zupełny.
59. Odmówienie: PRZED TAK WIELKIM SAKRAMENTEM (20) podczas liturgii Wieczerzy Pańskiej po Mszy św. (w Wielki Czwartek) i w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) - odpust zupełny; w innym czasie - odpust cząstkowy.
60. Publiczne odmówienie hymnu: CIEBIE BOGA (21) (Te Deum) w ostatnim dniu roku - odpust zupełny; w innym czasie (nawet prywatnie odmawiając - odpust cząstkowy.
61. Publiczne odmówienie hymnu: O STWORZYCIELU DUCHU PRZYJDŹ (22) (Veni Creator) w Nowy Rok i w uroczystość zesłania Ducha Świętego - odpust zupełny; w pozostałe dni (nawet prywatnie odmawiając) - odpust cząstkowy.
62. Odmówienie modlitwy: PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY, NAPEŁNIJ SERCA WIERNYCH TWOICH I OGIEŃ MIŁOŚCI W NICH ZAPAL - odpust cząstkowy.
63.  Odprawienie Drogi Krzyżowej - warunki:
   - odprawić przed stacjami Drogi Krzyżowej;
   - musi być 14 krzyżyków;
   - rozważanie Męki i Śmierci Chrystusa (nie jest konieczne    rozmyślanie o poszczególnych tajemnicach każdej stacji);
   - wymaga się przechodzenia od jednej stacji do drugiej (przy publicznym odprawianiu wystarczy, aby prowadzący przechodził, jeśli wszyscy wierni nie mogą tego czynić);
    - "przeszkodzeni" mogą przez pół godziny pobożnie czytać i rozważać o Męce i Śmierci Chrystusa - odpust zupełny.
64. Odmówienie modlitwy: NAWIEDŹ TEN DOM (23) (Liturgia Godzin: Kompleta po Nieszporach uroczystości) - odpust cząstkowy.
65. Nawiedzenie kościoła parafialnego: w święto tytułu lub 2 sierpnia, kiedy to przypada odpust "Porcjunkuli"; należy wtedy odmówić Ojcze nasz i Wierzę - odpust zupełny.
66. Nawiedzenie kościoła i ołtarza w dniu poświęcenia (dawnej konsekracji) i odmówienie tam Ojcze nasz i Wierzę - odpust zupełny
67. Nawiedzenie kościoła lub kaplicy we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (2 listopada) i odmówienie tam Ojcze nasz i Wierzę - odpust zupełny
68. Nawiedzenie kościoła lub kaplicy zakonników w święto ich założyciela i odmówienie tam Ojcze nasz i Wierzę - odpust zupełny
69. Nawiedzenie kościoła lub kaplicy w czasie trwania wizytacji pasterskiej - odpust cząstkowy; natomiast uczestniczenie tam w świętych czynnościach, którym przewodniczy wizytator - odpust zupełny
70. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych podczas liturgii Wigilii Paschalnej lub w rocznicę swego chrztu - odpust zupełny. Natomiast odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych przy pomocy jakiejkolwiek formuły w innym czasie - odpust cząstkowy. 

Modlitwy odpustowe - kliknij

Odpusty zatwierdzone dla Polski:
A. Uczestnictwo w nabożeństwie Gorzkich żalów jeden raz w okresie Wielkiego Postu w jakimkolwiek kościele na terenie Polski - odpust zupełny.
2. Od stycznia 2002 r. za pobożne odmówienie KORONKI DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu Eucharystii, publicznie wystawionego lub też przechowywanego w tabernakulum - odpust zupełny.
3.  Nawiedzenie bazyliki mniejszej w następujące dni:
- w uroczystość Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca).
- w święto tytułu;
- w święto "Porcjumkuli" (2 sierpnia);
- jeden raz w ciągu roku w dniu określonym według uznania
   odpust zupełny