Bł. Jan Paweł II Ecclesia de Eucharistia 61

Bł. JAN PAWEŁ II ECCLESIA DE EUCHARISTIA 61 "Poświęcając Eucharystii całą uwagę, na jaką zasługuje, oraz dokładając wszelkich starań, aby nie umniejszyć jakiegokolwiek jej wymiaru czy wymogu, stajemy się rzeczywiście świadomi wielkości tego daru. Zaprasza nas do tego nieprzerwana tradycja, która od pierwszych wieków dopatrywała się we wspólnocie chrześcijańskiej strażnika opiekującego się tym «skarbem». Kościół, powodowany miłością, troszczy się o przekazywanie kolejnym pokoleniom chrześcijan wiary i nauki o Tajemnicy eucharystycznej, tak aby nie została zagubiona choćby najmniejsza jej cząstka. Nie ma niebezpieczeństwa przesady w trosce o tę tajemnicę, gdyż «w tym Sakramencie zawiera się cała tajemnica naszego zbawienia»"

piątek, 6 lipca 2012

Komunię Świętą można przyjmować w postawie stojącej albo klęczącej.

Ostatnio otrzymuję sporo listów, w których wierni skarżą się, że księża nie uniemożliwiają im przyjmowania Komunii Św. w postawie klęczacej. jeżeli to jest prawda, to jawi się tu spore nieporozumienie. prosiłbym zatem, ażeby księża, zwłaszcza księża proboszczowie, zapewnili wiernym mozliwość przyjmowania Komunii Św. na klęcząco. Może chodzić nawet o ustawienie klęcznika, ponieważ osobom starszym trudno się podnieść bez oparcia.
Przypominam także, że podawanie Komunii Świętej na rękę jest wyjątkiem od zasady, iż Komunię Świętą przyjmuje się do ust. Tymczasem w wielu kościołach, widzę to podczas pobytu w parafiach, księża uczynili zasadą podawanie Komunii Świętej na rękę. to nie jest zgodne z intencją Prawodawcy liturgicznego, a jest nim zawsze Papież.

Pelplin, 15 kwietnia 2012.
+Jan Bernard Szlaga
Biskup Pelpliński

Źródło: KURENDA - nr 19/2012 str. 64, poz 74
To jedna z ostatnich decyzji śp. ks. bp Jana Bernarda Szlagi, który 25.04.2012 r. o godz. 6:25 odszedł do wieczności. Dobry Jezu a nasz Panie daj mu wieczne spoczywanie. Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.